Kajian Kes

Portal Good Regulatory Practice (GRP) – MPC

Latar Belakang Projek

Malaysia Productivity Corporation (MPC) telah memperkenalkan Good Regulatory Practice (GRP) bertujuan untuk memanfaatkan usaha dan sumber negara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ia memastikan setiap undang-undang ekonomi yang diluluskan adalah berkesan dalam menepati objektif dan keperluan awam.

Cabaran Projek

Maklumat tentang GRP tidak tersusun dan tidak ada fungsi carian pantas menyebabkan maklumat yang hendak disampaikan kepada pelanggan GRP dan orang awam tidak sampai. Maklumat GRP yang tidak dipecahkan dan dikategorikan mengikut bahagian.

Penyelesaian Yang Dibangunkan

Membangunkan Portal GRP khas dengan menggunakan platform BORANG yang lebih kemas dan tersusun. Maklumat tentang GRP disusun bagi memudahkan carian maklumat dengan cara yang lebih berkesan. Data dan maklumat juga mudah diuruskan dan dikemaskini disetiap bahagian oleh pentadbir portal.

Paparan Muka Portal

Rekabentuk Laman Web Utama

Dengan wujudnya platform ini, pihak MPC dapat mengurus Portal lebih mudah dan pantas. Kami dari pasukan BORANG ingin berkongsi kaedah menggunakan Sistem Pengurusan BORANG ini agar dapat melancarkan urusan harian agensi kerajaan. Harapan kami agar bersama kita dapat memenuhi pelaksanaan MyDIGITAL sepenuhnya sebelum 2030. Webinar boleh didaftar dipautan ini. Daftar segera.

Related posts
Kajian Kes

Sistem Pengurusan Penyewaan - FAMA

Kajian Kes

Sistem Pensijilan Global ACE - CSM

Kajian Kes

Building Condition Assessment Rating System - JKR

Kajian Kes

Sistem Pengurusan Kaji Selidik - KSWP

Dapatkan berita terbaru terus ke e-mel anda